Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Korzystanie z witryny

Korzystając z tej strony , zgadzasz się z warunkami oraz zasadami jej użytkowania. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Właściciel serwisu Lyca Mobile Europe Limited dołoży odpowiednich starań, aby informacje umieszczane na jej stronach były wyczerpujące i aktualne, ale nie zobowiązuje się do określenia stopnia ich dokładności ani konieczności stałego uaktualniania wszystkich danych. Informacje zawarte na stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy reklamacji ani być przedmiotem roszczeń w stosunku do Lyca Mobile Europe Limited. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia treści, wszelkich materiałów bez podania przyczyny.

Lyca Mobile Europe Limited nie ponosi odpowiedzialności wobec osób fizycznych oraz prawnych za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu, jak i również za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z tej strony,a w szczególności za szkody wynikające z interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych informacji czy danych, niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

Korzystanie z Serwisu oznacza jednoczesną akceptację Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień. Wyrażasz zgodę, że nie będziesz domagać się ani od nas, ani od naszych partnerów i współpracowników, pokrewnych osób i organizacji, właścicieli, dyrektorów, pracowników, agentów, niezależnych kontrahentów, reklamodawców i innych powiązanych z naszymi witrynami osób czy firm, jakichkolwiek żądań czy odszkodowań, włączając w to opłaty za niezależnych adwokatów, które mogą być poniesione przez jakiekolwiek osoby trzecie, pokrzywdzone wskutek Twojego działania lub powiązań z naszymi witrynami internetowym, treściami lub usługami na naszych witrynach.

W przypadku, gdy nasza strona zawiera linki do innych stron lub źródeł należących do osób trzecich (Materiały Osób Trzecich), linki te są zamieszczone na naszej stronie wyłącznie w celach informacyjnych. Treści zamieszczane na stronach osób trzecich lub w obcych źródłach pozostają poza naszą kontrolą i nie ponosimy za nie żadnej odpowiedzialności, jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z nich. Materiały Osób Trzecich są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia przez użytkowników naszej strony praw własności intelektualnej osób trzecich.

Zapisz się do naszego biuletynuAby otrzymywać ważne informacje, oferty specjalne i inne