Cookie Policy
Polityka plików cookies
Niniejsza polityka plików cookies („Polityka”) opisuje to, w jaki sposób Lyca Group gromadzi, przetwarza i przechowuje ciasteczka znajdujące się na stronie internetowej.
Cookies to krótkie pliki tekstowe, umożliwiające koordynację serwerów strony Lyca Group i Państwa przeglądarki internetowej w celu wyświetlenia pełnego zakresu funkcji oferowanych przez Lyca Group. W skład powyższych funkcji wchodzą, między innymi, proste, automatyczne logowania i uwierzytelnienia, funkcje wózka sklepowego, reklamy stron trzecich, zarządzanie reklamami, ustawianie preferencji i języka.
Wymagana jest Państwa zgoda na przetwarzanie plików cookies, chyba że otrzymamy od Państwa informacje osobowe, na przykład w celu rejestracji, czy w czasie składania zamówienia lub wypełniania formularzy online. W takim przypadku, możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać Państwa informacje osobowe zgodnie z naszą informacją o polityce prywatności .
Kim jesteśmy
Nasza polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych, oferowanych przez Lyca Group (LycaMobile, LycaRemit, LycaFly, LycaTalk itd.). LycaMobile UK Ltd to spółka zarejestrowana w Anglii pod numerem 05903820 z siedzibą pod adresem 3rd Floor Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 9SG.
Lyca Group rozpoczęła działalność w Zjednoczonym Królestwie w 2005 roku i stała się czołowym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Europie. Na początku 2007 roku LYCA rozpoczęła działalność w USA.
W 2008 roku Lyca Group przeniosła dział usług technologicznych do Indii, gdzie stworzono światowej klasy ośrodek inżynierii telekomunikacyjnej. Grupa prowadzi obecnie działalność w 23 krajach na całym świecie.
Prawo odnośnie plików cookies
Znane również pod nazwą „dyrektywy cookie”. Instrumentem określającym wymogi dotyczące zgody na pliki cookies na obszarze UE jest dyrektywa 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, z której fragment przytoczono poniżej:
„Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem, że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę, po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji”.
W Zjednoczonym Królestwie zmiany przyjęto w dniu 25 maja 2011 roku poprzez dyrektywę WE o prywatności i łączności elektronicznej z 2011 roku (nowelizacja). Właściwy rozdział znajduje się poniżej:
„6. - (1) z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, osoba nie może przechowywać ani gromadzić informacji lub uzyskiwać dostępu do informacji przechowanej w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika, jeżeli nie spełniono wymagań z ust. 2.
(2) Wymagania dla abonenta lub użytkownika urządzenia końcowego-
(a) zostały mu przekazane jasne i wyczerpujące informacje na temat przyczyn przechowywania lub dostępu do tych informacji; oraz
(b) wyraził/wyraziła na to zgodę.
(3) Tam, gdzie sieć komunikacji elektronicznej wykorzystywana jest przez tę samą osobę w celu przechowywania lub dostępu do informacji w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika i użyto jej więcej niż jeden raz, dla celów niniejszej regulacji wystarcza, aby wymagania zawarte w ust. (2) spełniono przy ich pierwotnym wykorzystaniu.
(3A) Na potrzeby ust. (2), zgodę może wyrazić abonent, który zmieni lub ustawi elementy sterujące używanej przeglądarki internetowej lub poprzez użycie innej aplikacji lub programu do wyrażenia zgody”.
Podsumowując, aby zachować zgodność z przepisami prawa, Lyca Group musi przekazać wyraźne informacje na temat tego, w jaki sposób i dlaczego przetwarzane są pliki cookies. Konieczne jest także uzyskanie zgody od Państwa, czyli użytkownika. Zadaniem niniejszej polityki jest osiągnięcie tych celów.
Rodzaje plików cookies oraz ich zadania
Pliki cookies kategoryzuje się w różny sposób; jednym z nich jest ich żywotność, czyli okres czasu przez jaki są one przechowywane w Państwa przeglądarce. Zgodnie z tą klasyfikacją, cookies dzieli się również na:

Cookie sesyjne: tymczasowe pliki identyfikujące i śledzące użytkowników na naszych stronach internetowych. Są one automatycznie usuwane przez Państwa przeglądarkę po jej zamknięciu lub po zakończeniu sesji; oraz
Trwałe pliki cookies: umożliwiają one „zapamiętanie” naszym stronom tego, kim Państwo są oraz wasze preferencje na naszych stronach. Te pliki są zachowywane na Państwa przeglądarce (dokładna lokalizacja zależy od rodzaju przeglądarki i jej wersji) przez pewien okres czasu.

Co pewien czas Lyca Group dokonuje oceny plików cookies obecnych na naszych stronach. Ma to na celu upewnienie się, czy spełniają one wymagania określone w aktualnym prawodawstwie. Na przykład, usuwamy trwałe pliki cookies, które zachowują dane przez zbyt długi okres czasu, przez co nie spełniają one już zasad ograniczenia ich przechowywania, zgodnie z treścią artykułu 5.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR).
Jak działają pliki cookies Dlaczego pliki cookies znajdują się na stronach internetowych Lyca Group
Poprawa funkcjonalności naszej strony internetowej
Pliki cookies poprawiają funkcjonalność naszych stron internetowych, dzięki czemu możemy dostosować je do Państwa potrzeb, a także umożliwić korzystanie z przydatnych opcji. Te pliki są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych stron.
Przykładowo, wykorzystujemy cookies do tego, aby zapamiętać Państwa preferencje oraz zawartość Państwa koszyka zakupowego po powrocie na naszą stronę.
Usprawnienie działania naszych stron internetowych
Dzięki tym plikom możemy dowiedzieć się, głównie w celach analitycznych, w jaki sposób korzysta się z naszych stron, dzięki czemu jesteśmy w stanie poprawiać doświadczenia użytkownika.
Cookies wykorzystywane do tego celu nie gromadzą informacji identyfikujących użytkownika, a dane przetwarza się w formie zbiorczej i czyni anonimowymi.
Na przykład, gromadzone są dane wiadomości o błędach wyświetlanych użytkownikom, a programiści oceniają nagminność danego problemu i pracują nad jego rozwiązaniem.
Sygnały nawigacyjne (web beacons) i śledzenie parametrów
Te pliki oraz podobne oprogramowanie nazywane sygnałami nawigacyjnymi, wykorzystywane są do liczenia użytkowników korzystających z naszych stron, a także liczby wykonywanych przez nich działań.
Adres protokołu internetowego (IP) i dane o ruchu
Zbiór danych, takich jak adresy IP, wskaźniki dostępu oraz liczba odwiedzin na naszych stronach, jest zapisywany na serwerach.
Z tych danych nie można zidentyfikować osoby, czyli nie gromadzi się danych osobowych.

Zmiany w naszej polityce plików cookies
Od czasu do czasu możemy zmieniać naszą politykę plików cookies w celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów odnośnie ochrony danych. Nie ogranicza to jednak Państwa praw, wynikających z niniejszej polityki cookies. Zawsze aktualizujemy politykę plików cookies na naszych stronach internetowych, dlatego prosimy o przeczytanie jej, gdy odwiedzacie Państwo witryny Lyca Group (odnośnik „last updated” informuje o tym, kiedy nastąpiła ostatnia aktualizacja).
Jak wyłączyć obsługę plików cookies?
Mogą Państwo, w każdej chwili, dokonać zmian tego, w jaki sposób Lyca Group operuje plikami cookies obecnymi na naszej stronie internetowej.

Aby zobaczyć, zmienić lub wycofać zgodę Naciśnij Tutaj

Pliki cookies są przechowywane w przeglądarce internetowej, która została użyta do wejścia na witrynę, dlatego właśnie tam należy zmienić ustawienia. Poniżej podano kilka najbardziej popularnych przeglądarek oraz odnośniki do stron, na których znajdują się informacje na temat wyłączania obsługi plików cookies:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB

Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Ponadto, Google Analytics umożliwia instalację modułu do wyłączania obsługi ciasteczek (opt-out browser add-on) dla przeglądarek Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Safari i Opera:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Odrzucanie plików cookies
Należy zauważyć, że wyłączanie obsługi lub odrzucanie korzystania z plików cookies na stronach Lyca Group może spowodować brak dostępu do witryny lub jej niewłaściwe działanie.
Dodatkowe informacje
Bardziej szczegółowe informacje na temat działania plików cookies można znaleźć na wybranych stronach internetowych, na przykład www.aboutcookies.org, and www.allaboutcookies.org. (Lyca Group has no affiliation with these websites). (Lyca Group nie ma powiązań z tymi stronami). Jeżeli chcielibyście Państwo skontaktować się z Lyca Group odnośnie wykorzystania plików cookies na naszych stronach, to prosimy wysłać wiadomość e-mail do DPO@lycagroup.com

 

 

Group Site
Wróć na górę Przewiń w dół

Transmisja na żywo - Transmisja audio na żywo PSL T20

 
PSL Banner

* To jest pole obowiązkowe

Nowy użytkownik:

Powracający użytkownik: