Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page Conversion Page

Koniec usługi 3G od 22 marca

Lyca Mobile pracuje wraz ze swoimi dostawcami nad udoskonalaniem jakości, efektywności i zrównoważenia swoich usług z zakresu danych, wdrażając najbardziej zaawansowane technologie, by zapewniać wyższą jakość oraz większe użycie danych.

W związku z tym ogłaszamy, iż rezygnujemy z korzystania z technologii 3G na rzecz naszych usług 4G. Zmiana ta wchodzi w życie z dniem 22 marca 2023. Zalecamy wszystkim klientom upewnienie się, czy posiadają kompatybilną kartę SIM oraz sprzęt, by móc korzystać z technologii 4G.

Urządzenia wykorzystujące 3G, które nie obsługują 4G, zostaną przełączone na technologię 2G. Klienci korzystający z tego rodzaju urządzeń będą nadal mogli wykonywać połączenia i wysyłać SMS-y, lecz mogą napotkać na ograniczenia w zakresie usług.

Wady technologii 2G
- Niższa prędkość Internetu
- Niższa jakość dźwięku w połączeniach głosowych
- Ograniczenie dotyczące równoczesnego korzystania z Internetu i wykonywania połączeń

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy zmianie ustawień lub jakichkolwiek dalszych informacji, zadzwoń do naszego działu obsługi klienta pod numer 1200 ze swojego telefonu w sieci Lycamobile.

Wszyscy klienci otrzymają także SMS z informacjami oraz wskazówkami na temat sposobu uzyskania pomocy w razie potrzeby.