Lycamobile Privacybeleid
  1. WELKOM BIJ ONS PRIVACYBELEID!
Lycamobile respecteert uw privacy en hecht eraan uw persoonsgegevens te beschermen. Dit privacybeleid geeft u informatie:
 • over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken bij uw gebruik van deze website, inclusief alle gegevens die u ons verstrekt wanneer u een product of dienst van ons afneemt, of u zich aanmeldt voor onze communicatie of deelneemt aan onze wedstrijden.
 • over uw privacyrechten en
 • hoe de wet u beschermt.
Dit privacybeleid wordt in een gelaagd formaat aangeboden zodat u de specifieke gedeeltes waarin u geïnteresseerd bent kunt openslaan.

Er is ook een samenvatting die u hier kunt vinden.
  2. OVER ONS
Wij, Lycamobile Europe Limited, zijn actief in Nederland. Wij leveren elektronische communicatiediensten, inclusief binnenlandse en internationale telefoongesprekken, sms'en en data aan klanten.Wanneer we, wij", "ons" of "onze" in dit beleid gebruiken, verwijzen we naar het desbetreffende Lycamobile-onderdeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
  3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?
Persoonsgegevens zijn alle informatie over u waarmee u geïdentificeerd kunt worden. Het gaat niet om gegevens waaruit uw identiteit verwijderd is (deze worden geanonimiseerde gegevens genomend).
We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over uw verzamelen, gebruiken of overdragen die we als volgt hebben gecategoriseerd:
 • Identiteitsgegevens inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, taal.
 • Contactgegevens inclusief e-mailadres, telefoonnummer en volledig adres.
 • Financiële gegevens inclusief bankrekening en betaalkaartgegevens (als u ervoor kiest om producten van ons af te nemen en ons direct te betalen, zoals op onze website).
 • Transactiegegevens inclusief uw gegevens over betalingen van producten en diensten die u van ons afgenomen.
 • Technische gegevens inclusief internet protocol (IP) adres, uw logingegevens, browsertype en versie, tijdszone-instelling en locatie, soorten browser plugins en versies, besturingssystemen en platform die u gebruikt voor toegang tot onze websites, de pagina's die u op onze website.
 • Profielgegevens inclusief uw gebruikersnaam en wachtwoord, aankopen en bestellingen door u gedaan, uw interesses, en voorkeuren.
 • Verbruiksgegevens inclusief informatie over hoe u onze website, producten en diensten gebruikt, oplaadregistratie, gespreksdataregistratie, met inbegrip van data- enlocatiedata.
 • Marketing- en communicatiegegevens inclusief uw voorkeuren voor het ontvangen van marketingmateriaal van ons en andere Lyca-onderdelen (zoals gekozen en met toestemming) en uw communicatievoorkeuren.
 • Klantenservicegegevens inclusief uw feedback aan ons, enquêtegegevens en voicemailopnamen als u contact met ons opneemt.
Wij verwerken ook uw persoonsgegevens om hieruit informatie te verkrijgen,om u gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen. De verkregen informatie onthult uw identiteit niet direct of indirect. Overigens kan deze verkregen informatie u direct of indirect identificeren als we het met uw persoonsgegevens combineren of in verband brengen. Daarom behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die in overeenstemming met dit privacybeleid gebruikt worden.

Als we persoonsgegevens van rechtswege moeten verzamelen en u verzuimt om de gevraagde gegevens te verstrekken, inclusief het updaten van gegevensregistratie of het controleren van gegevens, kunnen we u geen producten of diensten leveren. We kunnen dan ook eventueel een product of dienst dat u van ons gebruikt annuleren, maar we zullen u hiervan dan eerst in kennis stellen.
  4. HOE VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij gebruiken verschillende methoden om gegevens van en over u te verzamelen inclusief via:

Indirecte interacties via onze onafhankelijke distributeurs, groothandelaren en detailhandelaren.

Rechtstreekse interacties. U kunt ons uw persoonsgegevens geven door formulieren op onze website in te vullen, of door met ons per post, telefoon, e-mail, of andere wijze te corresponderen.

Uw persoonsgegevens worden verzameld als u het volgende doet:div>
 • Onze producten of diensten afneemt;
 • Een account opent op onze website;
 • U zich aanmeldt voor onze diensten of communicatie;
 • Verzoekt om u marketingmateriaal toe te sturen;
 • Deelneemt aan een wedstrijd, promotie of enquête; of
 • Ons feedback geeft.
 • Onze app downloadt.
Geautomatiseerde technologieën of interacties. Als u interacteert met onze website, kunnen wij automatisch technische gegevens over uw apparatuur, browsgedrag en -patronen verzamelen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies te gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.
  5. SIMKAART REGISTRATIE CRITERIA
Om gebruik te kunnen maken van de Services, moet u eerst uw simkaart activeren en vervolgens bellen, een sms sturen of uw data gebruiken in uw eigen land (dit is geïdentificeerd door de landcode van uw mobiele nummer) Dit is om te controleren dat uw simkaart correct werkt. Zorg ervoor dat u voor gebruik genoeg saldo heeft op uw account.
  6. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We gebruiken uw persoonsgegevens alleen als de wet dit ons toestaat, meestal in de volgende situaties:
 • Bij het uitvoeren van de algemene voorwaarden die we met u gaan overeenkomen, of die we met u zijn overeengekomen.
 • Wanneer het noodzakelijk is in het kader van onze rechtmatige belangen en uw belangen en fundamentele rechten niet zwaarder wegen dan die belangen.
 • Wanneer we aan een verplichting moeten voldoen die voortvloeit uit wet- of regelgeving.
We hebben hieronder een beschrijving gegeven van alle manieren waarop we uw persoonsgegevens willen gebruiken, en wat hiervoor de wettelijke grondslag is. We hebben ook waar nodig onze rechtmatige belangen aangegeven.
Let op dat we uw persoonsgegevens kunnen verwerken voor meerdere wettelijke grondslagen afhankelijk van het specifieke doeleinde waarvoor uw gegevens gebruiken.
Doel Type gegevens Wettelijke grondslag voor verwerking inclusief grondslag voor rechtmatig belang
U als nieuwe klant registreren (a) Identiteit
(b) Contact
Uitvoeren van algemene voorwaarden met u en waar nodig, indien wettelijk verplicht
Het leveren van producten en diensten aan u, inclusief:
 • • Betalingen beheren
 • • Innen van aan ons verschuldigd geld
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Financieel
(d) Facturering
(a) Uitvoeren van algemene voorwaarden met u
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (en voor het vorderen van aan ons verschuldigd geld)
Het beheer van onze relatie met u en uw account met inbegrip van:
 • • U in kennis stellen van wijzigingen van onze algemene voorwaarden of privacybeleid
 • • Opsporen en preventie van criminaliteit en fraude
 • • U vragen om een recensie te schrijven of een enquête in te vullen
 • • Ingaan op de problemen die u naar voren brengt bij onze klantenservice
 • • Kwaliteitszorg- en monitoringsdoeleinden
(a) Identiteit (b) Contact
(c) Profiel
(d) Marketing en Communicatie
(e) Klantenservice
(f) Verbruik
(a) Uitvoeren van algemene voorwaarden met u
(b) Noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen
(c) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om onze registratie bij te houden en te bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken)
U in staat te stellen deel te nemen aan een wedstrijd of om een enquête in te vullen (niet als promotie) (a) Identiteit
(b) Contact
(c) Profiel
(d) Verbruik
(e) Marketing en Communicatie
(a) Uitvoeren van algemene voorwaarden met u
(b) Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (bestuderen hoe onze klanten onze producten/diensten gebruiken, deze te ontwikkelen en onze activiteiten uit te breiden)
U te interesseren voor producten en diensten
Een enquête in te vullen (in het kader van een promotie)
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Marketing en Communicatie
(d) Profiel
(a) Een rechtmatig belang om marketinggegevens te verwerken (om onze activiteiten uit te breiden) en toestemming om elektronische marketingcommunicatie voor nieuwe klanten of of uitgaan van bestaande klantenrelaties om elektronische marketingcommunicatie te versturen
Om data-analysegegevens te gebruiken om onze website, producten/diensten, marketing, klantrelaties en -ervaringen te verbeteren
(a) Technisch
(b) Verbruik
Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om klantentypen te definiëren voor onze producten en diensten, om onze website up-to-date en relevant te houden, onze activiteiten te ontwikkelen en als uitgangspunt voor onze marketingstrategie)
Om voor u suggesties en aanbevelingen te maken over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn
(a) Identiteit
(b) Contact
(c) Technisch
(d) Verbruik
(e) Profiel
Noodzakelijk voor onze rechtmatige belangen (om Lycamobile-producten te ontwikkelen en onze activiteiten uit te breiden)

Marketing

U ontvangt onze marketingcommunicatie als u ons om informatie heeft verzocht of als u goederen of diensten van Lycamobile afgenomen heeft en voor beide gevallen, als u niet aangegeven heeft dat u het marketingmateriaal niet wilt ontvangen.
U ontvangt ook marketingcommunicatie van andere Lyca-onderdelen indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van zulke communicatie bij Lyca-producten of diensten.
  7. HOE KUNT U UW MARKETINGVOORKEUREN BEHEREN?
U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het u toesturen van marketingberichten door de afmeldlinken te volgen op marketingberichten die u ontvangt of door contact op te nemen met onze klantenservice.
 • Kies 1200 vanaf Lycamobile
  Charges: £0.09 per gesprek
  Waiting time : FREE

 • U kunt ook 0207 543 030 bellen via een andere provider of +31 207 543 030 vanuit het buitenland.
  De gesprekskosten kunnen variëren afhankelijk van de netwerkexploitanten.

 • Vul het formulier hieronder in of verstuur een e-mail naar cs@lycamobile.nl

U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice om ons te laten weten dat u liever niet per e-mail, sms of telefoon door ons benaderd wilt worden.

Als u zich afmeldt voor onze marketingberichten, is dit niet van toepassing op persoonsgegevens die aan ons verstrekt zijn als gevolg van een aankoop van producten/diensten of andere doeleinden.
  8. AAN WIE GEVEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VRIJ?
We kunnen uw persoonsgegevens delen met de hieronderstaande partijen voor de uiteengezette doeleinden:
 • Andere aan Lyca vebonden onderdelen onder gemeenschappelijke zeggenschap (hierna te nomen "Lyca onderdelen") die verwante diensten aanbieden zoals callcenterondersteuning voor het verwerken van uw bestellingen en beantwoorden van uw eventuele vragen.
 • Andere Lyca onderdelen in het geval u ervoor gekozen heeft marketingcommunicatie van hen te ontvangen voor andere Lyca-producten en diensten anders dan Lycamobile.
 • Externe partijen die IT technische ondersteuningsdiensten, datacenterdiensten en callcenterondersteuning aanbieden.
 • Toezichthouders en gerechtelijke instanties die verslaglegging of verwerking van activiteiten onder bepaalde omstandigheden vereisen.

Als er zich een verandering voor ons bedrijf voordoet, in het geval we ervoor kiezen te verkopen, over te dragen of fuseren, dan kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als omschreven in dit privacybeleid.

Waar van toepassing, verzoeken we alle derden om de veiligheid van uw persoonsgegevens te respecteren en het in overeenstemming met de wet te behandelen. We laten externe dienstverleners uw persoonsgegevens niet voor hun eigen doeleinden gebruiken en laten hen alleen uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies verwerken.
  9. WAAR WORDEN UW GEGEVENS AAN OVERGEDRAGEN?
Sommige van onze externe dienstverleners zijn buiten de EER gevestigd, en daardoor zal het bij hun verwerking van uw persoonsgegevens gaan om een gegevensoverdracht buiten de EER.

Elke keer als we uw persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat eenzelfde beschermingsniveau toegepast wordt door te garanderen dat op zijn minst een van de volgende veiligheidsmaatregelen is geïmplementeerd, zodat u hierdoor geen nadeel ondervindt.

Meer specifiek, Lycamobile gebruikt callcenters die door een gelieerd bedrijf beheerd worden en die in Marokko en de Filipijnen gevestigd zijn.

Lycamobile gebruikt een technische dienstverlener die in India gevestigd is.

We gebruiken specifieke contracten die door de Europese Commissie goedgekeurd zijn, die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als in Europa. Voor meer informatie, zie de Europese Commissie: Modelcontracten voor de overdrachten van persoonsgegevens naar derde landen.

Wij zullen stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten op zijn minst aan de eisen van EU-wetgeving voldoen, inclusief het vereiste van passende beveiligingsmaatregelen van dergelijke derde partijen, uiteengezet in een contract tussen u en ons, om uw persoonsgegevens te beschermen.

Neem contact op met de desbetreffende beschermingshulplijn als u meer informatie wilt over de specifieke wijze waarop we uw persoonlijke buiten de EER overdragen.
  10. HOE VEILIG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen opgezet om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk zoek kunnen raken, op onbevoegde wijze geopend of gebruikt kunnen worden, of gewijzigd of vrijgegeven kunnen worden. Daarnaast beperken we toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers of andere derden die dit om zakelijk redenen dienen te weten. Zij verwerken uw persoonsgegevens alleen met onze instructies en ze zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures opgezet om op te treden bij een vermoed lek van persoonsgegevens en zullen u en de van toepassing zijnde toezichthouder op de hoogte brengen van een lek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
  11. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?
We zullen uw persoonsgegevens alleen voor zo lang bewaren als nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld was, met inbegrip van de doeleinden voor het voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen.

Informatie over bewaarperioden voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens is opgenomen in ons gegevensbewaringsbeleid dat u bij ons kunt opvragen door contact op te nemen met onze klantenservice(zie de contactgegevens hieronder).

In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens anonimiseren (zodat ze niet meer met u in verband gebracht kunnen worden) voor onderzoek of statistische doeleinden in welk geval we deze informatie voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u verder in kennis te stellen.
  12. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?
Onder bepaalde omstandigheden heeft u op grond van privacywetgeving met betrekking tot uw persoonsgegevens de volgende rechten:
 • Inzage in uw persoonsgegevens - Hiermee kunt u een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bewaren en controleren of we het op rechtmatige wijze verwerken.

 • • Correctie van uw persoonsgegevens - Hiermee kunt u alle onvolledige of onjuiste gegevens die we over u bewaren laten corrigeren, hoewel het mogelijk is dat we de juistheid van de nieuwe gegevens die aan ons verstrekt moeten controleren

 • • Wissen van uw persoonsgegevens - Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen als wij het voorzetten van de verwerking ervan niet kunnen rechtvaardigen. U heeft tevens het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of te wissen als u op succesvolle wijze gebruik gemaakt heeft van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder) in het geval we uw informatie onrechtmatig verwerkt hebben of in het geval we verplicht zijn om uw persoonsgegevens te wissen om de lokale wetgeving na te leven.

  Houdt er overigens rekening mee dat wij omwille van specifieke wettelijke redenen niet altijd op uw verzoek in kunnen te gaan. Deze redenen zullen, indien van toepassing, aan u kenbaar gemaakt worden ten tijde van uw verzoek.

 • • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens – Van dit recht kan gebruik gemaakt worden in het geval we uitgaan van een rechtmatig belang (of dat van een derde) en uw specifieke situatie is van dien aard dat u genoopt bent om omwille van deze reden bezwaar aan te tekenen tegen verwerking daar u van mening bent dat dit van invloed is op uw fundamentele rechten en vrijheden. U heeft eveneens het recht om bezwaar aan te tekenen indien wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden verwerken. In sommige gevallen, kunnen wij laten zien dat wij dwingende legitieme redenen hebben om uw informatie te verwerken die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

 • • Beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens - Hiermee kunt u ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als u wilt dat wij de juistheid van de gegevens vaststellen; (b) in het geval ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is, maar u niet wilt dat wij het wissen; (c) in het geval u wilt dat wij de gegevens bewaren, zelfs indien wij ze niet langer nodig hebben, aangezien u ze nodig heeft om een rechtsvordering vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; of (d) u heeft bezwaar aangetekend tegen ons gebruik van uw gegevens maar wij moeten verifiëren of we wij zwaarwegende redenen hebben om ze te gebruiken.
 • • Overdracht van uw persoonsgegevens-Hiermee kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan u of een derde partij over te dragen. Wij zullen u of een derde partij naar u keuze, uw persoonsgegevens aanleveren in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.

  Let er op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan of in het geval we de informatie hebben gebruikt om een contract met u uit te voeren.

Indien u een of meerdere van de hierboven omschreven rechten wilt uitoefenen, stuur uw verzoek dan aan mydata@lycagroup.com

Doorgaans geen vergoeding nodig


U hoeft geen vergoeding te betalen om toegang tot uw persoonsgegevens te verkrijgen (of om een van de andere rechten uit te oefenen). Niettemin kunnen wij een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek ongegrond, repetitief of buitensporig is. Anders kunnen we weigeren om in deze gevallen op uw verzoek in te gaan.

Wat we van nu nodig kunnen hebben

We kunnen verzoeken om specifieke informatie van u om ons te helpen uw identiteit te controleren en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens (of een van uw ander rechten uit te oefenen) te waarborgen. Dit is een veiligheidsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet vrijgegeven worden aan personen die niet gerechtigd zijn deze te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te bespoedigen.

Tijdslimiet om te reageren

Wij trachten om op alle rechtmatige verzoeken binnen één maand te reageren. Soms kan het langer dan een maand duren indien uw verzoek bijzonder complex is of als u een aantal verzoeken ingediend heeft. In zulke gevallen zullen we u hiervan in kennis stellen en op de hoogte houden.
  13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?
U kunt contact opnemen met onze klantenservice via 1200 vanaf elke Lycamobile account of 0207 543 030 vanaf een andere telefoon.

U kunt ook e-mailen met onze klantenservice op cs@lycamobile.nl of online een vragenformulier in te vullen op www.lycamobile.nl/nl/contactus.

Voor vragen over naleving met betrekking tot dit beleid hebben we een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Mocht u vragen hebben over dit privacybeleid, neem dan contact op met ons gegevensbeschermingsteam op DPO@Lycagroup.com.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de desbetreffende toezichthoudende instantie voor gegevensbescherming.

Wij zouden niettemin in de gelegenheid gesteld willen worden om zelf aan uw zorgen tegemoet te komen, voordat u hen benadert, dus neem in eerste instantie s.v.p. contact met ons op.

Wijzigingen in het beleid

Wij hebben ons privacybeleid gewijzigd om de wijzigingen in databeschermingswetgeving weer te geven. Eerdere versies zijn hier gearchiveerd.

 

Group Site
Terug naar boven Naar beneden

Live Uitzending - Live Audio Uitzending van de PSL T20

 
PSL Banner

* Dit veld is verplicht

Nieuwe gebruiker:

Terugkerende gebruiker: