Cookie Policy
Cookies beleid
Dit Cookies beleid (“Beleid”) beschrijft de Lyca Group’s verzameling, gebruik, en handhaving van de cookies die aanwezig zijn op de website.
Cookies zijn eenvoudige tekstbestanden die helpen met het coördineren van Lyca Group’s website servers en uw webbrowser voor de weergave van de volledige reeks functies die aangeboden worden door de Lyca Group. Deze functies omvatten onder meer probleemloze automatische logins en authenticatie,winkelkarretje functionaliteit, belanghebbende adserving, advertentiebeheer, instellen van voorkeuren, en instellen van taal.
We verzoeken uw toestemming om cookies te verwerken, tenzij u ons uw persoonlijke informatie geeft, bijvoorbeeld voor de registratie, het plaatsen van een bestelling, of het online invullen van formulieren. In dit geval, kunnen wij uw persoonlijke informatie verzamelen, opslaan en gebruiken in overeenstemming met onze Privacyverklaring .
Wie we zijn
Ons Cookie beleid is van toepassing op al onze websites aangeboden door de Lyca Group (LycaMobile, LycaRemit, LycaFly, LycaTalk, enz.). LycaMobile UK Ltd is een onderneming naar Engels recht met handelsregisternummer 05903820 en geregistreerd adres is; 3de Verdiep Walbrook Building, 195 Marsh Wall, London, E14 9SG.
Lyca Group ging van start in 2005, in het VK, en werd de toonaangevende Telecom Infrastructuur dienstverlener in Europa. In het begin van 2007 ging LYCA van slag in de Verenigde Staten
In 2008, heeft de Lyca Group hun Technologie Diensten geoffshorede naar India en creëerde een eerste klas telecom engineering faciliteit en is actief in 23 verschillende landen over de hele wereld.
Cookie wetgeving
Ook bekend als de 'Cookie Richtlijn',de akte die de eisen bepalen voor toestemmin van cookies door gans de EU is Richtlijn 2009/136/EG van het Europese Parlement en de Raad, waarvan een uittreksel dat hieronder is gereproduceerd:
“Lidstaten zullen ervoor zorgen dat het opslaan van informatie, of toegang krijgen tot informatie die reeds is opgeslagen,op de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker uitsluitend is toegestaan op voorwaarde dat de betreffende abonnee of gebruiker zijn of haar toestemming hiervoor heeft verleend, verstrekt met duidelijke en uitgebreide informatie”.
Het VK heeft wijzigingen geϊntroduceerd op 25 mei 2011 via privacy en elektronische communicatie (EG Richtlijn)(aanpassing) Bepalingen 2011. Het toepasselijke deel is hieronder weergegeven:
“6. - (1) Onderwerp van paragraaf (4),een persoon zal geen informatie opslaan of verkrijgen, of toegang krijgen tot opgeslagen informatie, op de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker tenzij aan de vereisten van paragraaf (2)is voldaan.
(2) De vereisten zijn dat aan de abonnee of gebruiker van deze eindapparatuur -
(a) duidelijke en uitgebreide informatie is gegeven over de doelstellingen van het opslaan of toegang tot, deze informatie; en
(b) heeft zijn of haar toestemming gegeven.
(3) Waar een electronische communicatie netwerk wordt gebruikt door dezelfde persoon om meermaals informatie op te slaan of toegang te hebben op de eindapparatuur van een abonnee of gebruiker,dan is het voldoende voor de doelstellingen van deze bepaling dat aan de vereisten van paragraaf (2) wordt voldaan in verband met het eerste gebruik.
(3A) Voor de doelstellingen van paragraaf (2), kan toestemming worden betekend door een abonnee die op de internet browser veranderingen aanbrengt of controles invoert die de abonnee gebruikt of door gebruik te maken van een andere applicatie of programma om toestemming te betekenen.”
Samengevat, ter naleving van de wet moet de Lyca Group duidelijke informatie geven waarvoor de cookies worden gebruikt, waarom, en van u, de gebruiker, toestemming ontvangen. Dit is het doel van deze Beleidsresolutie.
Soorten cookies en doelstelling
Cookies kunnen op verschillende manieren worden ingedeeld, een manier is met betrekking tot hun levensduur d.w.z. hoe lang ze in uw browser worden opgeslagen. Volgense deze classificatie, kunnen cookies ofwel zijn:

Sessie- cookies: tijdelijke cookies die gebruikers identificeren en traceren binnenin onze websites. Deze worden automatisch gewist door uw browser wanneer u uw browser sluit of de sessie eindigd; en
Voortbestaande stand van cookies: cookies die ervoor zorgen dat onze websites zich ‘herinnerenr’ wie u bent en uw voorkeuren binnenin onze websites kennen. Deze cookies worden in uw browser opgeslaan (de specifieke locatie hangt af van uw browser en versie) voor een periode.

Lyca Group beoordeelt periodisch de cookies die aanwezig zijn op hun websites, om ervoor te zorgen dat ze afgestemd zijn op de vereisten van de huidige wetgeving. Bijvoorbeeld, wij verwijderen voortbestaande stand van cookies die data bezitten voor een buitengewone lange tijd, die niet voldoen aan het beginsel van beperking van opslag, van de algemene regeling voor gegevensbescherming van Verordening artikel 5.1.e
Wat de cookies doen Reden waarom er cookies zijn op Lyca Group’s websites
Bevordert onze website’s functionaliteit
Cookies laten ons toe de functionaliteit van onze websites te bevorderen zodat wij uw ervaring kunnen personaliseren en u toelaat de vele nuttige functies van onze websites te gebruiken. Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor het goed functioneren van onze websites.
Bijvoorbeeld, wij gebruiken cookies zodat wij uw voorkeuren kunnen herinneren en de inhoud van uw winkelkarretje wanneer u onze website weer bezoekt.
Bevordert onze websites’ prestatie
Dit soort cookies helpt ons met het begrijpen how onze websites gebruikt worden, hoofdzakelijk voor analytische doeleinden, zodat we verder kunnen werken met het verstrekken van een optimale gebruikerservaring.
Cookies die gebruikt worden voor dit doel verzamelen geen informatie die een gebruiker kan identificeren, maar de data is samengevoegd en wordt geanonimiseerd.
Bijvoorbeeld, data over foutberichten weergegeven naar de gebruikers zullen worden verzameld en het ontwikkelingsteam zal beoordelen of het probleem wijdverspreid is en dit oplossen.
Webbakens en parameter tracking
Deze cookies en soortgelijk software dat bekend staat als webbakens worden gebruikt om het aantal gebruikers te tellen die onze websites bezoeken, of het aantal acties ondernomen door de gebruikers.
Internet Protocol (IP) adres en verkeersgegevens
Een reeks gegevens zoals IP adressen,toegangspercentage, en paginaviews zijn opgenomen in onze servers.
Deze gegevens laten niet toe een individu te identificeren, d.w.z. geen persoonlijke gegevens worden verzameld.

Veranderingen aan ons Cookies beleid
Af en toe zullen wij ons Cookies beleid veranderen om in overeenstemming te zijn met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming . Wij zullen echter uw rechten uit hoofde van dit Cookies beleid niet verminderen. We zullen dit Cookies beleid op onze websites steeds updaten, dus wordt er verzocht dat u deze leest wanneer u een van onze Lyca Group websites bezoekt (de ‘laatste update’ referentie laat u weten wanneer wij deze voor het laatst hebben bijgewerkt).
Hoe kunnen cookies worden uitgeschakelt?
U kunt, wanneer dan ook, veranderingne aanbrengen hoe de Lyca Group omgaat met de cookies die aanwezig zijn op deze website.

Om dit te zien, verander of trek uw toestemming in Klik hier

Gezien cookies zijn opgeslagen in de web browser die gebruikt wordt voor toegang tot de website, moeten gebruikers de netwerkinstellingen veranderen die betrekking hebben op deze browser in het bijzonder. Hieronder zijn sommige van de meest bezochte browsers aangegeven samen met de corresponderende links naar de verkopers’ richtsnoeren voor het uitschakelen van cookies:

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

https://support.microsoft.com/en-gb/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_GB

Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Bovendien geeft Google Analytics u de mogelijkheid om een opt-out browser add-on voor Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Safari, en Opera te installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Afwijzen van cookies
Uw aandacht wordt getrokken op het feit dat het uitschakelen of afwijzen van het gebruik van cookies op de Lyca Group websites kan leiden tot het ontoegankelijk maken of het niet naar behoren functioneren van sommige pagina’s.
Verdere informatie
Verschillende websites leggen uit hoe cookies werken, bieden meer gegevens aan, zoals www.aboutcookies.org, en www.allaboutcookies.org. (Lyca Group heeft geen enkele band met deze websites). Indien u contact wilt opnemen met de Lyca Group in verband met het gebruik van cookies op onze websites, stuur dan een e-mail . DPO@lycagroup.com

 

 

Group Site
Terug naar boven Naar beneden

Live Uitzending - Live Audio Uitzending van de PSL T20

 
PSL Banner

* Dit veld is verplicht

Nieuwe gebruiker:

Terugkerende gebruiker: